ETAPY SZKOLENIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA
W AG SZKÓŁKI PIŁKARSKIE 

PIERWSZY KROK: 4-6 LAT
– wprowadzenie do funkcjonowania w grupie
– zbudowanie poczucia przynależności do drużyny
– wyrobienie świadomości systematycznego udziału w zajęciach
ORGANIZACJA:
– treningi: 2 x 1h 15 min
– sezon zimowy: listopad-marzec
– sezon letni: kwiecień- październik
CO NAS CZEKA:
– mini turnieje piłkarskie i festyny
– wspólne wyjścia na mecze Arki
– obozy integracyjne z rodzicami (Mini Mistrzostwa)
ZASADY I REGUŁY FUNKCJONOWANIA W DRUŻYNIE: 7-8 LAT
– szacunek do trenerów, kolegów i koleżanek z drużyny
– zaangażowanie w harmonijne funkcjonowanie drużyny
– koncentracja na wykonywaniu zadań podczas zajęć
ORGANIZACJA:
– treningi 2x 1h 15min
– sezon zimowy: listopad-marzec
– sezon letni: marzec-listopad
– obozy integracyjne z rodzicami(Mini Mistrzostwa)
– półkolonie
– obozy piłkarskie
CO NAS CZEKA:
– testy piłkarskie
– podział na grupy treningowe
– wewnętrzne turnieje wszystkich ośrodków
– turniej TLM
– udział w rozgrywkach OZPN-u reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH
PIŁKARSKIE NAWYKI: 9-10 LAT
– Podporządkowanie się wartości nadrzędnej- piłka nożna jest grą zespołową, dobro drużyny jest najważniejsze.
– Pozytywna komunikacja wewnątrz drużyny podczas treningów i zawodów- jeden za wszystkich , wszyscy za jednego.
– Poczucie satysfakcji z pełnego zaangażowania w zajęcia treningowe- jedyną gwarancją rozwoju jest ciężka praca.
– Bezkompromisowe zaangażowanie podczas meczu-zawsze możesz przegrać, ale tylko gdy zostawisz serce na boisku.
– Dążenie do zwycięstwa- gra w piłkę jest zabawą, bawmy się w wygrywanie.
ORGANIZACJA:
– treningi 2x 1h 15 min
– dodatkowy trening reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH
– sezon zimowy: grudzień-marzec
– sezon letni: marzec-listopad
– półkolonie
– obozy piłkarskie
CO NAS CZEKA:
– testy piłkarskie
– podział na grupy treningowe
– wewnętrzne turnieje ośrodków
– turniej TLM
– udział w rozgrywkach OZPN-u reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH
PROGRES: 11-14 LAT
– budowanie świadomości swoich dobrych i złych stron.
– zaakceptowanie swoich słabości i konsekwentna praca nad ich zniwelowaniem.
– doskonalenie swoich mocnych stron.
– budowanie pewności i wiary w swoje umiejętności.
– wykorzystywanie presji do pozytywnych reakcji.
ORGANIZACJA:
– selekcja zawodników do drużyn SI ARKA i SALOS RUMIA
– treningi w w/w drużynach
– treningi 4x 1h 30 min
WEWNĘTRZNE TURNIEJE OŚRODKÓW
– Turniej wewnętrzny odbywający się raz w miesiącu, w którym udział bierze każda filia w kategoriach wiekowych u-7, u-8, u-9, u-10.
TESTY PIŁKARSKIE
– To zestaw kilku ćwiczeń ogólnosprawnościowych oraz piłkarskich wraz z mini meczami ocenianymi przez Trenerów ośrodka.
PODZIAŁ NA GRUPY TRENINGOWE
– Podział na bazie wyników testów piłkarskich oraz zachowania na dwie równolegle trenujące grupy treningowe. Podziału oraz rotacji między grupami
dokonuję Trener Koordynator ośrodka.
– TURNIEJ TLM- Turniej Twoja Liga Mistrzów, w którym udział biorą wszyscy zawodnicy ośrodków między 7-10 rokiem życia. Zawodnicy z ośrodków zostają przydzieleni do drużyny odpowiadającej zespołowi występującemu w rozgrywkach Ligi Mistrzów i 2 razy w miesiącu rywalizują w głównym ośrodku na Sportowej Checzy. Rozgrywki trwają od kwietnia do czerwca.
REPREZENTACJA AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH
– Drużyna tworzona z zawodników ze wszystkich ośrodków na bazie testów piłkarskich, turniejów wewnętrznych, turnieju TLM.
– Drużyna ma dodatkowy jeden trening w ciągu tygodnia oraz występuję w turniejach zewnętrznych oraz rozgrywkach OZPN-u.
SI ARKA GDYNIA
– stowarzyszenie inicjatywa Arka. Zespół z siedzibą na Witominie zajmujący się szkoleniem dzieci i młodzieży. Zespół do którego w 11 roku życia trafią najzdolniejsi zawodnicy ze wszystkich ośrodków.
SL SALOS RUMIA
– Stowarzyszenie lokalne zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży z sekcją piłki nożnej utworzony na potrzeby kontynuacji szkolenia i udziału w rozgrywkach ligi pomorskiej. Zespół ściśle współpracujący z AG Szkółki Piłkarskie, SI Arka Gdynia, oraz SWSiEMP Arka Gdynia.
SELEKCJA ZAWODNIKÓW
– Etap w wieku 11 lat, w którym zawodnicy ośrodków będą wybierani do drużyn występujących w rozgrywkach ligi Pomorskiej:
SI Arka Gdynia oraz SALOS RUMIA.
ROZGRYWKI OZPN
– Turnieje organizowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. OBOZY INTEGRACYJNE Z RODZICAMI ( MINI MISTRZOSTWA) – wyjazdy z rodzicami
dla zawodników w wieku 4-7 lat w formie wypoczynku połączonego z mini turniejem.
OBOZY PIŁKARSKIE
– Zgrupowania organizowane przez Trenerów Koordynatorów ośrodka. Zawodnik podpisujący deklaracje gry amatora czyli zgłoszenie do udziału w rozgrywkach. Zobowiązany jest do udziału w obozach piłkarskichIGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW
"w zdrowym ciele zdrowy duch"

 Przedszkole jest instytucja, która jako pierwsza przekazuje różnorodne formy edukacji, do których również zalicza się aktywność fizyczna. Zdecydowanie już od najmłodszych lat istotne jest uczenie zdrowych nawyków i polubienie aktywności. Zastosowanie tego typu profilaktyki wpływa na psychiczny rozwój dziecka, na jego ciekawość świata, orientację, poznanie własnej fizjonomii, a także rozwija zdolności motoryczne i zapobiega wadom postawy.
 
Przedsięwzięcie "Igrzyska Przedszkolaków" realizowane bezpośrednio przez firmę Football Club przy wsparciu Fundacji Rafała Murawskiego "Nigdy Nie Zostaniesz Sam".

Idea projektu jest promocja i upowszechnianie podstaw sportowych, społecznych oraz zdrowotnych wśród najmłodszej części społeczeństwa poprzez działania majace na celu poprawę stanu zdrowia , sprawności fizycznej, a także wspieranie procesu edukacji i wychowania najmłodszego pokolenia. 

Założenia projektu:

1. poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych najmłodszych

2.wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

3.promocja nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową realizowaną w oparciu o zaliczenie 5 sprawności (siłacz, biegacz, gimnastyk, piłkarz, odkrywca)

4.monitorowanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej Przedszkolaków

5."Igrzyska Przedszkolaków" dają także możliwość udziału rodziców , którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności i prób zaliczeniowych, a także będą informowani przez wychowawców na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach

Wszystkich szczegółowych informacji o projekcie można dowiedzieć się pod adresem 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FUNDACJA

‘NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM’

Przedstawia projekt

„ARKA NA TWOJEJ DZIELNICY”

futbol wraca na podwórka

 

Idea projektu

Przygotowany przez nas projekt kierowany jest dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i okolic, którzy chcą połączyć możliwość uprawiania sportu – piłki nożnej, rozwoju fizycznego i przywiązania do barw klubowych Arki Gdynia.


Motto

Nie ważne czy będziesz zawodowym piłkarzem, wiernym kibicem czy tylko sympatykiem naszego klubu.

Najważniejsze byś był wartościowym człowiekiem a wartości, których nabędziesz przekazywał swojej rodzinie i najbliższemu otoczeniu


Cele

Celem Fundacji jest :

-Utworzenie szkółek piłkarskich pod hasłem „Arka na Twojej dzielnicy”

-Możliwość rozwoju zainteresowań dzieci chcących uprawiać piłkę nożną w sposób zorganizowany, usystematyzowany z dbałością o rozwój psychofizyczny dziecka.

-Wyciągnięcie ręki do opiekunów adeptów naszych szkółek poprzez organizowanie zajęć sportowych w możliwie najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

 

 Nasz program będzie realizowany poprzez zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, propagowanie zdrowego stylu życia   oraz zajęcia wychowawcze, w których nadrzędnym celem będzie wychowanie w duchu fair play oraz zawsze godne reprezentowanie żółto-niebieskich barw.

 

 

Ośrodki

Zgodnie z naszymi założeniami i jednym z celów utworzenia szkółek piłkarskich jest możliwa bliskość ośrodków, w których będą prowadzone zajęcia.

 Pierwszym ośrodkiem będzie szkółka piłkarska Arka Gdynia Chylonia zlokalizowana w kompleksie sportowym Checz.

Właśnie w tym ośrodku rozpoczęła działalność pierwsza szkółka piłkarska działająca w strukturach Fundacji „ Nigdy nie zostaniesz sam”

To pierwsza szkółka piłkarska, w której prowadzimy zajęcia i będziemy wprowadzać modelowe rozwiązania dla naszego projektu oraz w oparciu o doświadczenia rozwijać struktury organizacyjne.

Kolejne ośrodki, w których będziemy rozwijać nasz projekt będą zlokalizowane na

Pogórzu i …..... Rumia,Wejherowo,Władysławowo,Kościerzyna,Tczew....

Szacujemy, że w ciągu trzech lat liczba dzieci, która w sposób zorganizowany będzie uczęszczać w prowadzonych przez nas zajęciach osiągnie minimum 500 osób.

Szkółki Piłkarskie „ Arka na Twojej dzielnicy” stanowić będą początkową podstawę szkolenia dla Klubu Arka Gdynia.

 

Struktura

Wszystkie szkółki piłkarskie „Arka na Twojej dzielnicy” będą działały w strukturach Fundacji „Nigdy nie zostaniesz sam”

Struktura organizacyjna podzielona będzie na pion: zarządzania, organizacji i szkolenia.

W tym zakresie będziemy korzystać z możliwości współpracy z zagranicznymi klubami w celu jak najlepszego przygotowania kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć i szkolenia młodzieży.

Proces szkolenia będzie zawierał program szkoleniowy  dla dzieci na okres od pięciu do siedmiu lat.

 

Współpraca z Arka Gdynia

Docelowo najlepsi zawodnicy szkółek piłkarskich będą trafiać poprzez Akademię SI ARKA do struktury klubu, aby kontynuować dalszy rozwój na poziomie profesjonalnym.

W tym celu konieczne jest nawiązanie współpracy pomiędzy Fundacją ,SI Arka a Arka SSA.

 

Stwórzmy wspólnie naszym adeptom i ich rodzicom  wizję i możliwość  rozwoju w strukturach Żółto-Niebieskich poprzez nowoczesne szkolenie oferowane przez  projekt                            „ Arka na Twojej dzielnicy”

Dla tego typu działań konieczna będzie wspólna promocja i współpraca wpisana w strategię rozwoju zarówno Fundacji jak i wszystkich struktur Klubu Arka Gdynia.

Wspólne działania marketingowe i promocyjne na organizowanych imprezach sportowych, zajęcia najmłodszych adeptów szkółek piłkarskich z zawodnikami pierwszego zespołu czy obecność przedstawicieli klubu na organizowanych turniejach lub też innych przedsięwzięciach masowych.

 

Współpraca z Urzędem Miasta

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest to projekt dla rodziców i dzieci mieszkających w Gdyni i jej okolicach którzy sympatyzują z naszym Klubemi . Rosnące zainteresowanie pierwszą szkółką piłkarską powoduje, że nasze przedsięwzięcie zostanie przedstawione Prezydentowi Gdyni z prośbą o objęcie patronatu nad projektem.

 

Patroni projektu

Działając z myślą o propagowaniu idei utworzenia szkółek piłkarskich, promocji przedsięwzięcia uzyskaliśmy Patronat: SSA Arka Gdynia, SI Arka Gdynia, Arka TV

  oraz Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki!

Oczywiście planujemy współpracę z lokalnymi mediami w celu możliwości przekazywania informacji z życia codziennego i wydarzeń szkółek piłkarskich „Arka na Twojej dzielnicy”

 

 

Podsumowanie

Tworząc projekt  „Arka na Twojej dzielnicy” chcemy zbudować największą bazę młodych zawodników, którzy będą szkoleni wg jednolitych zasad i nowoczesnych programów szkoleniowych, aby w przyszłości spełniać oczekiwania kibiców naszego Klubu i stanowić o piłkarskiej sile naszego regionu.

Będziemy budować świadomość wśród rodziców i dzieci o znaczeniu aktywnego spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach  piłkarskich.

Jednocześnie  uświadamiać , jak duży wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu  mają cechy samodyscypliny, dążenie do celu, współpracy w grupie i ciężkej konsekwentnej pracy.

I co najważniejsze,  mamy wielką nadzieję że nasi wychowankowie i ich rodziny  będą także wspólnie z nami poszerzac grono  wiernych kibiców Gdyńskiej Arki   co mecz wspierając na   Olimpijskej  naszą ukochaną drużynę.